Väitöskirja- ja tutkimushankeapurahat 2018

Säätiö sai tammikuussa 2018 järjestetyssä haussa 97 väitöskirja- ja tutkimushankkeiden aiehakemusta yhteissummaltaan 2,9 miljoonaa euroa. Säätiön hallitus myönsi kokouksessaan 20. huhtikuuta 2018 apurahat seuraaviin kohteisiin.

Jyväskylän yliopisto

The International Investigation of Parental Burnout

25 000 euroa (th)

Kellokumpu Artti

Sukupuoli, luokka ja yksinäisyys sosiaalisesti vetäytyneiden nuorten identiteetin ja toimijuuden muovaajina

21 000 euroa (vk, 1.vuosi/3)

Korpela Rosa

Kiusaamisen sosiaalinen ja kielellinen rakenne - keskustelunanalyyttinen tutkimus oppilaiden välisestä vuorovaikutuksesta sovittelutilanteissa

21 000 euroa (vk, 1. vuosi/3)

Kuula Mirka

Lasten kokemuksia ja käsityksiä eriarvoisuudesta ja köyhyydestä

21 000 euroa (vk, 2. vuosi/3) (ei nostettu)

Kuusiholma-Linnamäki Julia

Socioeconomically disadvantaged children in the Finnish early childhood education and childcare context

21 000 euroa (vk)

Linnavuori Hannariikka

Vuoroasuminen lapsuudenkokemuksena  –pitkittäistutkimus         

25 000 euroa (pd)

Merikukka Marko

Lapsuuden ja nuoruuden elinolojen vaikutus nuoren aikuisuuden mielenterveyteen ja koulupudokkuuteen - pitkittäinen elämänkulkututkimus Kansallinen Syntymäkohortti 1987 -rekisteriaineistolla

21 000 euroa (vk, 3. vuosi)

Parviainen Heidi

Vastaanottokeskus ja koulu psykososiaalisina kehitysympäristöinä,  ulkomaalaistaustaisen lapsen mielen hyvinvoinnin tukeminen

21 000 euroa (vk, 1. vuosi/3)

Pirskanen Henna

Lasten ja nuorten suru perhe- ja läheissuhteissa        

25 000 euroa (pd)

Pursi Katarina

Ylisukupolviset asiakkuudet lastensuojelussa

21 000 euroa (vk, 1. vuosi/3)

Tahkola Elli-Maria

Beyond the adversity: Resilience, coping and developmental paths of foster care youth

21 000 euroa (vk, 1. vuosi/3)

Talaslampi Heli

Koulukotinuorten jatko-opinnot ja työllistyminen koulukodin jälkeen

21 000 euroa (vk, 1. vuosi/3)

Toikka Enna

The subjective well-being of children in vulnerable contexts

21 000 euroa (vk, 2. vuosi/3)

Vuolukka Kaisa                  

Kun suku kasvattaa -institutionaalinen raja ja sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuus sukulaissijaisvanhemmuuden arviointiprosessissa

21 000 euroa (vk, 3. vuosi)

Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto

Työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet ja ratkaisut – Perhebarometri 2019

25 000 euroa (th)

Yhteensä 331 000 euroa

Lisäksi myönnettiin edistymisraporttien perusteella toisen vuoden väitöskirja-apuraha:

Psyridou Maria Reading development from age 2 to 16 -- prediction of divergent developmental paths and understanding of protective and risk factors 21 000 euroa (2. vuosi)

Tervahartiala Katja Lapsen sosiaalisten taitojen yhteys kortisolitasoihin päivähoidossa - FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus 21 000 euroa (2. vuosi)

Suosittele meitä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!