Alli Paasikiven Säätiön vuoden 2017 tutkimushanke- ja väitöskirja-apurahat

Alli Paasikiven Säätiö sai tutkimushankkeiden aiehaussa 37 hakemusta ja väitöskirjojen aiehauessa 86 hakemusta.  Aiehakemusten arvioinnin perusteella työvaliokunta kutsui 11 tutkimushanketta ja 23 väitöskirjan tekijää toimittamaan varsinaisen hakemuksen. Hallitus myönsi kokouksessaan 24.4.2017 neljä apurahaa tutkimushankkeille ja yhdeksän apurahaa väitöskirjoille.

Tutkimushankkeet:

Lahti Annukka ”Kun sateenkaaren päässä on ero” --sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen parisuhteiden erojen syitä selvittävä post doc –hanke  25 000 euroa

Pösö Tarja Huostaanottopäätös ja korjaavat liikkeet -- tutkimus huostaanottopäätösten purkamisesta lasten ja vanhempien oikeuksien näkökulmasta 20 000 euroa

Stenvall Elina Vuoroasuvien perheiden arki kunnan palvelujen käyttäjinä 25 000 euroa (ei nostettu)

Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto ry Perhebarometri 2018: 0nko varaa valita perhe? perhepolitiikka ja lapsiperheet 2010-luvulla 25 000 euroa.

Tutkimushankkeet yhteensä 95 000 euroa

Väitöskirjat

Alakärppä Outi ”Ura, perhe – vai molemmat?”  -- nuorten naisten työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät odotukset ja ratkaisutavat 21 000 euroa (1. vuosi)

Arvola Outi   Monikulttuuriset lapset suomalaisessa varhaiskasvatuksessa  21 000 euroa (3. vuosi)

Karjalainen Piia Ryhmäpohjainen Ihmeelliset vuodet – vanhemmuusohjelma lastensuojelun avohuollon sekä sosiaalihuollon piirissä olevien lasten mielenterveyden parantamiseksi 21 000 euroa (3. vuosi)

Moll Veera Kadulta kodin suojaan -- lasten muuttuva omaehtoinen liikkuminen kaupungissa 1940–2030 24 280 euroa (1. vuosi)

Murto Virve Alle 20-vuotiaina esikoisensa saaneet ja heidän vanhemmuutensa koulutuksen ja työn konteksteissa 21 000 euroa

Psyridou Maria Reading development from age 2 to 16 -- prediction of divergent developmental paths and understanding of protective and risk factors 23 000 euroa (1. vuosi)

Sourander Johanna Mentalisaatioteoriaan perustuva Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä vanhemmuuden tukena 21 000 euroa 

Tervahartiala Katja Lapsen sosiaalisten taitojen yhteys kortisolitasoihin päivähoidossa - FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus 21 000 euroa (1. vuosi)

Vuolukka Kaisa Kun suku kasvattaa -- etnografia sukulaissijoitusten valmennuksesta ja arvioinnista lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ammatillisina arvioina 21 000 euroa (2. vuosi)

Väitöskirjahankkeet yhteensä 194 280 euroa

Suosittele meitä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!