ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖN APURAHAT 2015 

Alli Paasikiven Säätiö sai vuoden 2015 varsinaisten apurahojen haussa 257 hakemusta yhteissummaltaan lähes 4,5 miljoonaa euroa. Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 14. huhtikuuta myöntää apurahan seuraavaan 23 kohteeseen: 

 • African Care ry, kantasuomalaissenioreiden läksyaputoiminta maahanmuuttajalapsille ja –nuorille, 3 500 euroa 
 • Arvola Outi, monikulttuuriset lapset varhaiskasvatuksessa (vk), 20 000 euroa 
 • Aseman Lapset ry, Fun Friends -ohjelma menetelmäksi lapsiperheiden tukemiseen, 20 000 euroa 
 • Berlin Jenni, koti ja kotielämä hyvinvoinnin lähteenä (post doc), 20 000 euroa 
 • Hakovirta Mia, lapsuudessa koettu köyhyys ja sen vaikutukset lasten hyvinvointiin (post doc), 20 000 euroa 
 • Hämäläinen Hans, perhesukupolvien välinen auttaminen Suomessa (vk, 2. vuosi), 21 000 euroa 
 • Hamarus Päivi, jälkihoidon malli koulukiusaamista kokeneille, 4 000 euroa
 • Hosio Maarit, 9. -luokkalaisten oppilaiden kokemukset opettajien välittämisestä peruskoulussa, 3 000 euroa 
 • ITLA (Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö), tutkimus- ja vaikuttamisohjelma lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa, 25 000 euroa 
 • Kaakinen Markus, lasten hyvinvointi, syrjäytymisriskit ja koulukulttuuri (vk, 2. vuosi), 21 000 euroa 
 • Karjalainen Piia, group-based parenting program for families with child protection services contact (vk), 21 000 euroa 
 • Keiski Pia, nainen perheväkivallan tekijänä (vk. 2. vuosi), 10 000 euroa 
 • Mattila Anne, töihin vai kotiin? pienten lasten äitien valinnat ja niiden reunaehdot (vk. 2. vuosi), 10 000 euroa
 • Pohjola Katja, lastensaannin ja työuran väliset yhteydet suomalaisten elämänkulussa (vk), 21 000 euroa 
 • Repo Katja, lasten ja vanhempien välinen vuorovaikutus medioituneessa perhearjessa (post doc), 20 000 euroa 
 • Sandberg Erja, ADHD-perheiden yhteiskunnallinen tukeminen ja tuen koettu vaikuttavuus (vk, 3. vuosi), 10 000 euroa 
 • Smolej Mirka, arviointitutkimus Icehearts-toimintamallista (post doc), 25 000 euroa 
 • Sormunen Milka, best interest of the child – a binding human rights standard (vk), 21 000 euroa 
 • Suomen evl seurakuntien Lapsityön Keskus ry, pienten lasten kiusaamisen ehkäisyhanke, 10 000 euroa 
 • Suomen Vanhempainliitto ry, vanhempien barometri 2015, 6 000 euroa 
 • Turun yliopisto: tulevaisuuden tutkimuskeskus, nuorten tulevaisuuskuvat 2067 - näkökulma suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi, 10 000 euroa
 • Uudenmaan CP-yhdistys, vammaisten lasten perheiden elämän palapeli -projekti, 3 000 euroa
 • Väestöliitto ry, alle kouluikäisten lasten seksuaalikasvatuksen tutkimus-, kehittämis- ja koulutushanke, 25 000 euroa 

Yhteensä 349 500 euroa.

Suosittele meitä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!