Alli Paasikiven Säätiön vuodelle 2012 myöntämät apurahat

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa sekä Suomen kotien aineellisen ja henkisen tason kohottamiseksi.

Säätiö jakaa vuonna 2012 apurahoja ja hankeavustuksina seuraavia aloja koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä kansalaistoimintaa varten:

  • kilpailuyhteiskunnan vaikutukset perheisiin ja kasvatukseen,
  • sukupolvien välinen yhteys ja hyvinvointi ja
  • lasten ja nuorten voimavarat selviytymisessä.

Tutkimushankkeissa suositaan korkeatasoisia, mieluiten post doc -tasoisia hankkeita. Yliopistollisista opinnäytetöistä voivat tulla kysymykseen väitöskirjat. Yhteisöt voivat hakea osarahoitusta yllä mainittuihin aihepiireihin liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita varten. Tutkintojen suorittamiseen ulkomailla, matkoihin, painatuskuluihin tai laitehankintoihin ei myönnetä rahoitusta.

Myönnetyt apurahat ja avustukset 2012

Alli Paasikiven Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 16. huhtikuuta 2012 myöntää apurahoja ja avustuksia seuraaviin kohteisiin:

Suosittele meitä

Yhteensä 425 700 euroa.

Tiedustelut hakemus@allipaasikivensaatio.com tai puhelimitse 0403587203 (Heikki Hiilamo).  

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!