Vuosiksi 2005–2006 myönnetyt apurahat

Yhteisöt 10 apurahaa yhteensä 60 875 euroa.

Eläkeliitto ry
5000 e V.J. Sukselaisen elämäntyötä käsittelevän seminaarin järjestämiseen hänen syntymänsä 100-vuotispäivän johdosta v. 2006.

Helsingin 4H-yhdistys ry
5000 e 4H-ikäihmisten palvelutoiminnan nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden tuki- ja koulutustoimintaan.

Kuulonhuoltoliitto ry
3000 e pohjoismaisen CHARGE-konferenssin viittomakieliseen tulkkaukseen.

Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ry
5000 e lauluja lapsille viittomakielellä -hankkeeseen DVD-tekniikalla.

Luonto-Liitto ry
3500 e ympäristöetsivä -toimintaan.

Marttaliitto ry
10000 e pidä kiinni rahoistasi -hankkeeseen, ennaltaehkäisevään talousneuvontaan nuorille.

Opri ja Oleksi koti Oy
4000 e vuorovaikutuksen ja läsnäolon tutkimiseen taiteen keinoin dementoituneiden asukkaiden keskuudessa.

Turun taidemuseo/Turun taideyhdistys ry
375 e senioripäivän kustannuksiin.

Työtehoseura ry
5000 e Oma tupa - oma lupa -hankkeeseen, työväline ikäihmisten asunnon muutostöiden yhteissuunnitteluun.

Väestöliitto ry/Väestöntutkimuslaitos
20000 e vuosien 2005 (nuorena perheellistyminen) ja 2006 (isyys pikkulapsiperheissä) perhebarometrien kustannuksiin.

Yksityiset 24 apurahaa yhteensä 151 000 euroa

Fil. lis. Carine Cools
9000 e väitöskirjatutkimukseen kulttuurienvälisistä parisuhteista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Terveydenhuollon lis. Anne Hartikainen
3000 e väitöskirjan viimeistelyyn aiheesta ikääntyvät vapaaehtoisina vanhusten pitkäaikaishoidossa.

Fil. tri Hilkka Helsti
5000 e tutkimukseen aiheesta papin vaimo, kansakoulunopettaja ja hierojatar - kolme sisaren arki ja perhestrategiat 1900-luvun alun Suomessa.

Fil. maist. Veronika Honkasalo
5000 e väitöskirjatutkimukseen aiheesta: Uskonto maahanmuuttajatyttöjen etnisen jäsenyyden säätelijänä.

Hallintotieteiden tri Pirjo Jukarainen
6000 e tutkimukseen aiheesta nuorten naisten maanpuolustuksellinen orientaatio ja sen vaikutustekijät 2000-luvun Suomessa.

Kasvatustiet. tri Liisa Karlsson
9000 e työskentelyyn ja aputyövoiman käyttöön tutkimuksessa aiheesta lasten arvomaailma heidän itsensä kertomana.

VTM Tanja Kemppi
5000 e väitöskirjatutkimukseen aiheesta kotikoulu - kuka opettaa lapsiaan kotona.

Valt. tri, dosentti Timo Kopomaa
5000 e tutkimushankkeeseen vauhdin rajoittamisen muodoista kiihtyvätempoisessa yhteiskunnassa.

Maat. metsät. yo Minna Koskela
5000 e väitöstutkimuksen aloittamiseen perheen sisäisestä taloudellisesta päätöksenteosta.

Fil. maist. Sofia Kotilainen
5000 e väitöskirjatyöhön aiheesta suvun nimenantotavat entisajan maaseutuväestön ajatusmaailman kuvastajina.

Kauppatiet. maisteri Eija Lappalainen
9000 e väitöskirjaan naisen roolista perheyrityksessä.

Kauppat. lis Hilkka Lassila
5000 e väitöskirjatyöhön perheyrittäjyydestä maatilamatkailussa: talonpoikaiset arvot sukupolvenvaihdosta ohjaavana tekijänä.

Maat. metsät. maisteri Anna-Riitta Lehtinen
9000 e väitöskirjaan aiheesta vastuullisuus luottosopimuksissa - nuorten kuluttajien ja luoton myöntäjien vastuu.

Opettaja Sinikka Lehtinen
3000 e muistelmatyyppiseen teokseen emäntäkoulumuistoista eri puolilta Suomea.

Kasvatustieteen maist. Maija Meretniemi
9000 e väitöskirjatutkimukseen aiheesta kansanlastentarhan merkitys lasten kotikasvatuksen tukijana vuosina 1888 - 1948. Lastentarhanopettajan näkökulma.

Kasvatustiet. maisteri Minna Murtorinne-Lahtinen
9000 e väitöskirjatutkimukseen aiheesta äitipuolen asema uusperheessä.

Terveystieteiden maisteri Hanna Palkeinen
9000 e väitöskirjatutkimukseen iäkkäiden kotona asuvien ihmisten yksinäisyydestä.

Kasvatustiet. maisteri Tuula Pukkala
9000 e väitöskirjaan aiheesta sitoutuminen pitkäkestoisissa parisuhteissa.

VTM Tarja Räisänen
3000 e väitöskirjatyöhön ikääntyneiden naisten elämänkuluista ja toimeentulokeinoista 1780–1920.

Valtiot. maisteri Florence Schmitt
3000 e tutkimukseen teemasta perheet syövän varjossa; syöpää sairastavien vanhempien vanhemmuudesta ja perheiden selviytymisestä.

Kasvatustieteen maisteri Paula Tuovinen
9000 e väitöstutkimukseen aiheesta äiditön perhe - kertomuksia miehen yksinhuoltajuudesta.

Fil. lis. Kaisa Vehkalahti
9000 e väitöstutkimukseen tyttöjen pahantapaisuuden määrittelyistä ja siihen kohdistuneista kasvatustoimenpiteistä 1900-luvun alun Suomessa.

Valtiotiet. maisteri Gia Virkkunen
5000 e väitöskirjaan aiheesta suomalainen maaseutuyhteisö, köyhyys ja selviytyminen 1930-luvun pula-aikana.

Musiikin opiskelija Mirella Virtanen
3000 e musiikkia ikäihmisille -konserttisarjaan Uudenmaan alueen vanhusten palvelutaloissa.

Näiden lisäksi päätettiin perinneapurahoina myöntivät seuraavat:

Lapin Lottaperinneyhdistys ry
5000 e Lapin lotista kertovan historian/matrikkelin tekemiseen

Suomen Lottaperinneliitto ry
10000 e Lottien Suomi -historiaprojektin neljännen osan käsikirjoittajan palkkiota ja v. 2005 järjestettävää seminaaria varten.

Kaikkiaan myönnettiin 226 875 euroa.

Suosittele meitä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!